Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Warunki Uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w konkursach na Facebooku i Instagramie

Warunki uczestnictwa dotyczą wszystkich konkursów organizowanych na stronie Facebook ÉCLAT (https://www.facebook.com/eclat.fragrances) oraz na stronie Instagram ÉCLAT (https://www.instagram.com/eclat.fragrances/). Udział w konkursie jest możliwy tylko zgodnie z poniższymi warunkami. Biorąc udział w konkursie, potwierdzasz akceptację tych warunków.

 1. Organizator

  Dostawcą strony internetowej i organizatorem konkursów jest ÉCLAT GmbH, Kirchstraße 19 A, 35463 Fernwald (dalej „ÉCLAT”). Konkurs nie jest powiązany z Facebookiem i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez Facebooka. Rejestrując się do konkursu, uczestnik potwierdza to i zwalnia Facebook z wszelkich roszczeń wynikających z lub w związku z uczestnictwem w konkursie.

 2. Uczestnictwo i kwalifikacja

  Udział w konkursie oraz przesyłanie danych osobowych jest dobrowolne i bezpłatne. Udział jest możliwy zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa w konkursie. Osoby, które nie zgadzają się z tymi warunkami, nie mogą brać udziału.
  Uprawnieni do udziału są osoby, które w momencie uczestnictwa mają stałe miejsce zamieszkania w Niemczech i ukończyły 18 lat. Pracownicy ÉCLAT są wykluczeni z udziału.
  Rejestrując się i uczestnicząc, uczestnik deklaruje, że jest uprawniony do udziału i akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie.
  Aby wziąć udział w konkursie, należy postępować zgodnie z opisanymi instrukcjami w odpowiednim poście na Facebooku/Instagramie. Dodatkowo obowiązuje okres uczestnictwa określony w poście. Każda osoba może wziąć udział tylko raz i tylko przez swoje konto na Facebooku/Instagramie. Uczestnik musi upewnić się, że jego komentarz nie narusza obowiązującego prawa. ÉCLAT zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów, które naruszają warunki uczestnictwa, niemieckie prawo, prawa autorskie lub moralność publiczną oraz wykluczenia autora z uczestnictwa.

 3. Losowanie, powiadomienie zwycięzców, odbiór nagród i utrata nagród

  Wpisy opublikowane poza okresem uczestnictwa lub w inny sposób niż poprzez funkcję komentarzy nie będą brane pod uwagę. O terminowości uczestnictwa decyduje elektronicznie zarejestrowane otrzymanie komentarza.
  Zwycięzcy zostaną losowo wybrani po zakończeniu konkursu zgodnie z wskazaną datą końcową i powiadomieni poprzez odpowiedź na ich własny komentarz pod postem konkursowym lub za pomocą osobnego posta na stronie Facebook/Instagram ÉCLAT. Zostaną poproszeni o podanie pełnych danych kontaktowych. Ze względu na ochronę prywatności, przekazywanie danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez wiadomość bezpośrednią na Facebooku/Instagramie do ÉCLAT.
  Po powiadomieniu zwycięzcy mają trzy dni na skontaktowanie się z ÉCLAT poprzez wiadomość bezpośrednią. Jeśli zwycięzca nie odpowie w określonym terminie, odpowiednia nagroda zostanie ponownie rozlosowana między innymi uczestnikami.
  Nie jest możliwa wypłata nagrody w gotówce. Ścieżka prawna jest wykluczona.

 4. Wykluczenie uczestników z konkursów

  ÉCLAT zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników, którzy naruszają niniejsze warunki uczestnictwa w konkursie lub próbują uzyskać przewagę poprzez manipulację, z udziału w bieżących i przyszłych konkursach.
  Uczestnik może zostać wykluczony, jeśli nie jest uprawniony do udziału; podał niepełne lub fałszywe informacje w momencie uczestnictwa; użył niedozwolonych środków lub uzyskał nieuzasadnione korzyści poprzez techniczne lub inne manipulacje; dopuścił się oszukańczych działań w związku z udziałem; naruszył obowiązujące przepisy prawa poprzez udział lub wykazał inne niesprawiedliwe lub nieregularne zachowanie. To samo dotyczy prób powyższych działań.

 5. Zmiana i przedwczesne zakończenie konkursu

  ÉCLAT zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w dowolnym momencie, zmiany jego warunków lub wprowadzenia innych zmian. ÉCLAT może również przerwać, odwołać lub zakończyć konkurs w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli awarie, zakłócenia, manipulacje, wirusy lub podobne zjawiska zakłócają administrowanie, bezpieczeństwo, uczciwość lub integralność procesu konkursowego. Nie można dochodzić żadnych roszczeń z tytułu przerwania, odwołania lub przedwczesnego zakończenia konkursu. Odpowiednie powiadomienie o przerwaniu, odwołaniu lub przedwczesnym zakończeniu konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej ÉCLAT lub na stronie Facebook/Instagram.

 6. Prawa

  Uczestnik zachowuje prawa do wszystkich treści, które publikuje na stronie Facebook/Instagram ÉCLAT. Przesyłając i publikując treści, uczestnicy wyrażają zgodę, że te treści mogą być wykorzystane i opublikowane przez nas na stronie internetowej ÉCLAT (www.eclat.de) lub na naszej stronie Facebook/Instagram.

 7. Wyłączenie odpowiedzialności

  ÉCLAT nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób w związku z realizacją tego konkursu za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające z uczestnictwa.
  Ponadto ÉCLAT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub zakłócenia konkursu, które wynikają z problemów technicznych poza rozsądną kontrolą ÉCLAT.

 8. Ochrona danych osobowych

  Biorąc udział w konkursie i podając dane, uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez ÉCLAT w celu obsługi konkursu. Zebrane dane zostaną usunięte po zakończeniu (lub obsłudze) konkursu zgodnie z przepisami prawa. Dane nie będą publikowane ani przekazywane osobom trzecim.

 9. Wyłączenie ścieżki prawnej

  ÉCLAT podejmuje wszystkie decyzje dotyczące realizacji konkursu według własnego uznania. Decyzje te są ostateczne, wiążące i nie podlegają drodze sądowej. Ścieżka prawna jest wykl uczona.

 10. Wybór prawa

  Konkurs podlega wyłącznie przepisom prawa niemieckiego.

 11. Kontakt

  W przypadku pytań dotyczących niniejszych warunków uczestnictwa w konkursie, możesz skontaktować się z nami pisemnie pod adresem ÉCLAT GmbH, Kirchstraße 19 A, 35463 Fernwald lub e-mailem na adres marketing@eclat.de.